Welcome: TECHTEAM INDUSTRIAL LIMITED
Language: Chinese line  English

520 truss

  • BD52-QR04008; Ø8m Circle Truss
  • BD52-QR04008; Ø8m Circle Truss
BD52-QR04008; Ø8m Circle TrussBD52-QR04008; Ø8m Circle Truss

BD52-QR04008; Ø8m Circle Truss

  • Section:520x520mm
  • Outer Diameter:Ø8m,8 Segment
  • Main Tube:Ø50x3mm
  • Braces:Ø50x3mm/Ø30x3mm
  • Product description:
  • INQUIRY
Ø8m,6 Segment,Circle Truss