Welcome: TECHTEAM INDUSTRIAL LIMITED
Language: Chinese line  English

520 truss

  • BD52-QR02006; Ø4m Circle Truss
  • BD52-QR02006; Ø4m Circle Truss
BD52-QR02006; Ø4m Circle TrussBD52-QR02006; Ø4m Circle Truss

BD52-QR02006; Ø4m Circle Truss

  • Section:520x520mm
  • Outer Diameter:Ø4m,6 Segment
  • Main Tube:Ø50x3mm
  • Braces:Ø50x3mm/Ø30x3mm
  • Product description:
  • INQUIRY
Ø4m,6 Segment,Circle Truss